Nordic Floorball Games (NFG) innebandyturnering till ungdomar arrangeras i samarbete med Oulun Floorball Club (OFBC) och Oulun Luistinseura (OLS) den 6 – 7 maj 2017. NFG turnering äger rum i Uleåborg (Oulu). År 2017 turneringen spelas i fyra olika spelplatser. Huvudarena för NFG är Kastellin monitoimitalo (Kastelli community center) och det spelas matcher också i Nallisport, Urheilutalo och Värttö.

Den första turneringen organiserades år 2010, denna turnering är alltså den åttonde. NFG samlas årligen tillsammans närmare hundra juniorlag från hela Finland.

TURNERINGSPLATSER
-Kastellin Monitoimitalo - Kastelli community center (3 planer)
-Nallisport (2 planer)
-Värttö (1 plan)
- Urheilutalo (1 plan)
OMKLÄDNIGSRUM
Hallernas omklädnigsrum är öppna och efter redskapsbyte skall laget ta sina saker med sig, så att nästa lag får använda omklädningsrummet. Dörrar av omklädningsrum får inte låsas.

SPELTID
2X12 minuter
Final 2x15 minuter

TURNERINGSPASS
30€(turneringpass) / spelare. Turneringspassen innehåller Nordic Floorball Gamesdeltagarmedalj, Snapback, deltagningsrätt och rabatt från Nordic Floorball Gamesmedverkare. Tjänstepass är gratis. Tjänstepass kan tas max. 3 per lag. Obs! Passbeställning sker i hela lagets beställning.

Anmälningsavgift
140 e/lag. Deltagningskostnad ska betalas genast efter anmälningen på Nordic Floorball Games- konto. Räkningen kommer till e-postadressen som ges under anmälningen. Annulering av deltagning efter den 2.4.2017 returneras 50 % av deltagningskostnadet.
ANMÄLNING
Laget anmäler sig till den serien laget skall delta i. Samma föreningens olika lag anmäls individuellt. Anmälningarna sist 2.4.2017. Obs! Serierna kan bli fyllda redan före denna datum så anmäl dig i god tid.
Till utlokala lager är en viss mängd platser reserverad i alla divisioner (inte G- och F junior) till slutet av februari. Efter det, frias de till lokala lager. Till utlokala lagar upptagda platser per serie:
E1-jun 2 lag
E2-jun 2 lag
D1-jun 2 lag
D2-jun 2 lag
C-jun 2 lag
B-jun 2 lag

På det här sätt strävar vi efter att Nordic Floorball Games inte blir bara en turnering till Uleåborg trakten, utan att lagen skulle få spela mot andra städers lag.

Anmälningarna görs via elektroniskt anmälningsblanket.
Anmälningsavgift 140 € betalar man efter anmälningen. Räkningen kommer till epostadress, som man ger under anmälningen.
Genom att betala räkningen bekräftar lagen sin deltagning.
PRIS
Vinnarlag belönas med NFG-pokal.
Varje spelare belönas med en Nordic Floorball Games medalj.
RESULTATSERVICE
Divisionernas resultat under turneringens spelplatser resultatservice poäng och i internetsidor www.nordicfloorballgames.fi samt statbeat.com.
SPELREGLER
Speltid 2 x 12 min, Slutmatch 2 x 15 min.
-Alla lag som deltagar spelar minst 4 matcher, max 7 matcher.
-Man har inte alls Time-out.
-alla lagar som har nivåpoäng organisaation regel efter
första omgången:
1. inbörd matchens poäng
2. inbörda matchernas målskillnad
3. gjorda mål i inbörda matcher
4. målskillnad
5. gjorda måler
6. lott
-matchens svar i inssats spel: raakti tre straff
-Turneringen spelas med SSBL:s tävlnings reglar
-För gamla spelarna är för bjuda PI. SSBL:s Y-spelar regel
-På alla matcher SSBL:s officiel domare och i slutmatcher är två SSBL:s domare.
-I G-junior annvänds mindre målar .
-I G- och F-junoir 1 ½ minuter långa byte.
FÖRSÄKRNING
Lag / spelare, som har inte SSBL:s spelarlisens ser till att ha en egen försäkring.
FÖRSTA HJÄLP
På varje turneringplats finns det platsansvariga.
Oulun LuistinSeura ry eller Oulun Floorball Club ry ersätter inte skadorna eller händelse bekostnader. Vi sätter räkning till den lagen som har orsakat skador. Ordnande organisationerna håller rätten till alla förändringar gällande turneringen.
Välkommen till turneringen!